Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Jumbon Yrittäjätunnus ry (y-tunnus 1561663-3)

ja/tai

Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus (y-tunnus 3142414-8)

Kiinteistö Oy Vantaanportin Liiketilat (y-tunnus 3142416-4). Vantaanportinkatu 3, 01510 Vantaa

ja/tai

Kiinteistö Oy Vantaan Tasetie 8 / Viihdekeskus Flamingo (y-tunnus 2075275-2). Tasetie 8, 01510 Vantaa

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kauppakeskus Jumbo-Flamingo kerää, käsittelee ja käyttää asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä, mainonnan kohdentamista, tutkimustoimintaa, asiakasyhteydenottoja ja –viestintää, sekä palvelujen kehittämistä, tuottamista ja ylläpitämistä varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin.

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Jumbo-Flamingon markkinointirekisteri

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointipäällikkö Tiina Heikkilä

tiina.heikkila@jumbo.fi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöimistunnus
 • Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote- ja tilaustiedot, kanta-asiakkuus, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot ja tieto kauppakeskuksen henkilökuntaan kuulumisesta
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Käyttötottumuksia koskevat tiedot: kauppakeskustilojen käyttöön (kuten tiloissa vietettyyn aikaan ja kulkureitteihin) liittyvät tiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään kauppakeskus Jumbo-Flamingon asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröityessään kauppakeskuksen palvelujen käyttäjiksi internet- tai mobiilipalvelussa, tekstiviestein tai muulla mahdollisella tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot ja/tai mobiilisovelluksen käytöstä kerätyt ja muodostetut tiedot. Tietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelujen käyttämisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä. Tietojen kerääminen voi tapahtua sähköisten keinojen lisäksi manuaalisesti, kuten paperisilla lomakkeilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja rekistereistä, kuten Väestötietojärjestelmästä tai Ajoneuvotietojärjestelmästä. Rekisteröidyn antamia tietoja voidaan lain sallimissa rajoissa yhdistää tällaisista rekistereistä saatuihin tietoihin.

Henkilötietojen kerääminen on mahdollista seuraavissa asiayhteyksissä:

 • Rekisteröityminen mobiilisovellukseen
 • Palveluiden käyttäminen (esimerkiksi etukuponkien käyttäminen)
 • Asiakaskyselyihin vastaaminen
 • Kilpailuihin ja arvontoihin osallistuminen
 • Palautteen antaminen verkkosivujen kautta
 • Lahjakortin ostaminen
 • Rekisteröityjen ollessa rekisterinpitäjään muilla tavoin yhteydessä
 • Mahdollisen uutiskirjeen tilaaminen

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimissa puitteissa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ja rikosten ehkäisemisessä ja selvittämisessä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle taholle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Oikeus tulla unohdetuksi:

Rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

10. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä asiaa koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen tiina.heikkila@jumbo.fi