Parkering

Parkering

Vi har 4 600 parkeringsplatser där våra kunder kan parkera gratis i 5 h.

Parkeringplats för invalider finns på ingångarna närheten av P1 och P3-nivåer. Roll Platser markeras under grundkartor.

Den fria höjden i vårt parkeringshus är 2,3 m.

Bussar och andra höga fordon kan parkeras utanför parkeringshuset på våra utomhusparkeringar vid Balansvägen eller Vandaportsgatan.

På plan P3 finns en taxistation där till och med 2,8 m höga invalidtaxibilar får plats.

Vårt parkeringshus är öppet under köpcentrets öppettider.

På parkerings nivå P5 hittar Europas första köpcentrum flygplatsparkering som GoParking utförs.

 

Cykeltaken finns utanför Prisma och K-citymarket på plan P1. Dessutom finns det cykelställ i ändan av köpcentret vid Stockmann på plan P1 nära ingångarna. Fler cykelställ finns på plan P3 nära huvudingången och ingången till Stockmann.

För kunder med elbil finns det sex avgiftsfria parkeringsplatser med laddstolpe. Elbilarnas laddstolpar finns på marketplan P1 i parkeringshuset, på P3 utanför huvudingången och utanför huvudingången till Stockmann på P3. Laddstolpen känner du igen på den gröna lampan.

Parkeringsövervakningen sköts av Vanda stads parkeringsövervakning.

Invapaikat 1.krs Invapaikat 0.krs